อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเข่าดัน

อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเข่าดัน

จะต้องใช้เข่าดันเพื่อเปิดให้น้ำไหล มีขนาดมาตรฐานให้เลือกโดยขนาดเดียวกับอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเข่าดัน 1 หลุม 1 ก๊อก
  • ขนาด 50x50x80+15 ซม
  • ขนาด 60x60x80+15 ซม
อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเข่าดัน 1 หลุมยาว 2 ก๊อก
  • ขนาด 50x100x80+15 ซม
  • ขนาด 60x120x80+15 ซม
อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเข่าดัน 1 หลุมยาว 3 ก๊อก
  • ขนาด 50x150x80+15 ซม
  • ขนาด 60x180x80+15 ซม
อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเข่าดัน 1 หลุมยาว 4 ก๊อก
  • ขนาด 50x200x80+15 ซม
  • ขนาด 60x220x80+15 ซม
อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเข่าดัน
อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเข่าดัน
อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเข่าดัน